2018 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis

Tarp berželių
Klausinėja vaikas tokių klausimėlių,
Kokių aš neklausiau
Nė senų tėvelių, –
Kodėl pušys žalios,
O balti berželiai
Meta savo lapus
Tiesiai mums ant kelio.
Gera pastovėti po pušimi rytą,
Pažiūrėt į dangų,
Kaip saulutė švinta
Ir kiekvieną spyglį
Atskirai nušviečia,
Rasos gailios krenta,
Po kojomis rieda…
Nuo kiekvieno spyglio
Po lašą tau duodu,
Du delnai – saulutei
Atgręžti atrodo,
Kvapus atiduoda,
Todėl ir žaliuoja.


Komentarų nėra: