2018 m. lapkričio 27 d., antradienis

Kalėdų laukiu
Kalėdos – gamtos ir sielos
Dydis atgimimas,
Virsmas, paslaptis,
Dangaus galia ir žemei,
Ir kiekvienai gyvasčiai,
Ilgėja šviesos laikas,
Greičiau net ima plakti
Ir mano širdis.
Kalėdų senis neša maišą
Vaikučiams dovanų,
Senelių pasiklausia
Ar ir jiems jauku...
Kiekvienam – po kąsnį kalėdaičio,
Laužiamo prie stalo,
Kad būtų šeimoje ramu, –
Užplūsta šiluma,
Lyg dangaus akys atsimerkia,
Žiemos metu.
Kur tu, snieguole,
Spindinčiu baltu apsiaustu,
Skubėk greičiau pas mus.
Komentarų nėra: