2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis

Senyvų pokalbis prieš Kalėdas
Senatvė – ne liga,
Tik ligos dažniau lanko
Ir artimieji – kiek toliau, –
Turi savo šeimas,
Rečiau aplanko.
Prisiminimuose – vaikystė,
Jaunystė – gegužinės prie berželių,
Šienapjūtėje – griežlės giesmė,
Kai vedasi parugėmis
Pulką vaikelių laimei.
Senyvas amžius –
Tai metų prasmė,
Rugiagėlių akelėmis,
Ko jaunas nedarei,
Nebuvo laiko, dirbai,
Savo vaikus dar auginai,
Dabar kažko naujo išbandymas,
Gražiausi rankdarbiai...
Mūsų jausmai – tas pats upelis,
Šventas vanduo Elmės.
Tarytum esame pakrikštytos
Toje pat bažnyčioje,
Aplanko dangaus maldos...
Tesaugo mus ir vis tas pats,
Kaip laimės ir sveikatos laidas,
Tavo rankų angelas.

Senelių globos namams Svėdasuose.
Senolei Emilijai Žvironienei
Ir kitiems, ten paskutines dienas leidžiantiems
bei juos slaugantiems darbuotojams

Onos Samulytės - Eigminienės kalėdinis atvirukas,
padovanotas man 2011 metais


Komentarų nėra: