2018 m. lapkričio 20 d., antradienis

SusitikimaiIrena

Akis į akį susitinkame
Ne taip dažnai,
Vaikystės praminti takeliai
Nuolat užželia žole,
Net keliai dingsta,
Daug sykių eita
Ir staiga sustoji –
Užarti, pasibaigė ir baigta…
Kalbi sutikęs ir jaunystės draugą,
Tiek daug atsiminimų,
Pažįstamus žmones mini,
Kitus net prikeli
Iš smėlio kauburių,
Prabyla antkapiai iš naujo…
Netyčia susizgrimbi,
Kad po kiek laiko
Kažkas minės ir mus,
Prikels mūs atmintį
Iš naujo…
Tartum visa minia žmonių
Taip pačiais keliais
Vis eitume…
Išeina, vėl pareina.Ona Baliukienė su anykštėnais. Laimučio foto

Komentarų nėra: