2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis

Paieškos
Aktoriui reikia scenos,
Šviesos, plojimų,
Ant rampos – gėlių puokštės,
Mylimos širdies,
Kuri supranta,
Iš kur įkvėpimas;
Bučinio ir žvilgsnio
Pro primerktas blakstienas.
Poetui reikia plunksnos
Ir vaizdinio ant sienos,
Tėvų ir protėvių paveikslų,
Kalbančių į širdį
Nuolatos, kas dieną.
Šokėjui reikia salės,
Šokant poroje ir vienas,
Kol širdis pailsta,
Praeina metai, dienos.
Kovotojui teriekia
Nugalėti laiką – vieną,
Kaip gyvenimo akimirką,
Kad viskas susijungtų
Muzikos garsais į vieną.
Tu – įvairialypis,
Nerimstantis ir ieškantis
Savo kelių per dieną.

Komentarų nėra: