2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis

Stygiaus balsas




Gandrai išsižada silpniausio,
Kai misto pristinga,
Jį išstumia iš lizdo artimieji
Broliai ar seserys,
Kad patys liktų,
Ar nesijaučia jie po to kalti,
Kad vieno stinga?
Gegutė deda kiaušinius
Į mažų paukštelių lizdą,
Ar ji sugrįžta dar pas juos,
Kai maisto stinga,
O alkanas vaikelis
Sudrasko ir maitintoją?
Pavasariais kūdrose –
Daugybė kurkulų,
Medžiuose – grambuolių,
Tūkstančiai išsirita...
Kodėl gi rudenį mažai varlių
Ir garso nesigirdi,
Vienetai peržiemoja po ledu,
Nes visiems visko stinga...
Mažėja paukščių ir varlių,
Gegutė vėl pavasarį
Skaičiuoja metelius
Linkėdama pasauliui
Pratęsimo,
Kol balso pristinga:
„ Būkite laimingi.’’



Komentarų nėra: