2015 m. kovo 5 d., ketvirtadienis

Nepriklausomybės jubiliejui - 25 metaiKovo 11 – oji.
Iškovota laisvė

Nebemąstau, netikrinu,
Kas yra laisvė,
Kiekvienas ją suprantame
Skirtingai ir savaip,
Atrodo, laisvas yra paukštis,
Bet jie priklauso
Nuo tos vietos, kur auga vaikai...
Atrodo, medis yra laisvas,
Bet sėklos sėjasi tik pavėjui
Ir glaudžiasi prie žemės,
Kuri jas užaugina,
Aplinkui matosi laisvi miškai...
Kiekvienas lapas – prie šakos,
Kiekviena šaka – prie kamieno,
Kiekviena šaknis – tai gimtinė
Ir keliame viršūnę
Taip aukštai,
Kad pamatytų mus kaimynai,
Laisvi pasaulio vyturiai.
Komentarų nėra: