2015 m. kovo 22 d., sekmadienis

Bendrai maldai1863 - 1864 sukilimo prisiminimui

Laiko spiralė sukasi,
Kaip saulės ratas,
Buvo istorijoje vingių,
Mūsų tėvynėje nepalankių,
Kai svetimi sustodavo
Prie namų vartų,
Užgrobdavo žemes,
Šeimas nuskriausdami,
Primesdami tikėjimą,
Kalbą ir raštą,
Savus įkurdinę pasakė,
Kad mes jau svetimi.
O amžina svajonė,
Kiekvieno pašaukimas -
Saugoti gimtinę,
Kas duota protėvių,
Vėl perduoti vaikams,
Kad kurtų savo ateitį laisvi.
Tokia graži pavasario padangė,
Koks čia oras grynas,
Kur skamba Katedros varpai
Ir šaukia bendrai maldai
Už brangią Tėvynę,
Joje gimei, užaugai, gyvenai,
Išeisi laisvas tik su jų garsais.


Komentarų nėra: