2015 m. kovo 18 d., trečiadienis

Visi langai – į saulęMano langai, į saulę atsukti
Ir visas kambarys – pilnas šviesos,
Nuo ryto iki vakaro aplanko
Giedri mintis iš pasakos,
Daugaus skliaute kiek pasiūbavusi
Ant debesų bangos
Į ramų sapną nusileidžia...
Nėra dienos, be spindulių,
Šešėliuose panaršiusi
Atranda kelią atgalios,
Į skaistų ryto džiaugsmą.
Saulėtekis – gyvenimo pradžia...
Dabar pripildžiau dienos taurę,
Tiesiai į širdį užgeriu beržo sula,
Stebiu, kaip spindulys
Per tyrą dangų į vakarą jau traukia...
Nubėgs juk pamažu
Ten paskutinis žodis,
Tada užversiu langą.

Komentarų nėra: