2015 m. kovo 28 d., šeštadienis

AnapusAnapus ežero valtelė supasi,
Per bangas skrodžia mintys,
Susitiksime vėliau...
Anapus upės – krantas,
O prie jo berželis sprogsta,
Nėra tilto – širdyje jį surenčiau
Iš dviejų rąstų, –
Balti, dar apšerkšniję po žiemos.
Už jūrų marių, iš anapus,
Laiškai iš mėlyno dangaus,
Skaitau neatsivertusi, –
Nuo debesų – vieši laiškai...
Anapus miško – varnas
Šimtametis krankia,
Paklausiau, ką jis matė, –
Tėvų sodybą
Ant upelio kranto,
Per kurį lieptas iš kelių lentų,
Jos neobliuotos, bet užtenka
Prisiminimų, nenugludintų, tikrų...
Iš senų nuotraukų albumo
Žiūri iš anapus,
Kur nėra jokių tiltų,
Šilumą jaučiu.


Komentarų nėra: