2015 m. kovo 12 d., ketvirtadienis

Pasivaikščiojus miškePaauga medis ir išsikeroja, –
Šaka vis prie šakos,
O viršūne – aukštyn,
Po eglėmis nebėra vietos
Pavasario žibutėms,
Paparčio žiedui ir žolėms.
Spygliais žemė priplūkta,
Vasarą ten tuščia
Nė grybo, menkos ūmėdės...
Atokaitoje ąžuolas vienišius stūkso –
Galingas, išdidus,
Turtingas gilėmis.
Palaukėje žilvitis gelsvas
Žemyn šakas lenkia,
Iš jo ir pina krepšelius,
Kad pagrybavę parsineštų,
Nors voveraitę į namus.
Sučiulbo volungė nutūpusi:
"Juk nesvarbu, kas tu, žaliasis medi,
Turtingas ar tik karklu augi,
Esi didingo miško
Vienas šlamesys"...

Komentarų nėra: