2015 m. kovo 14 d., šeštadienis

KaimynamsTu – tik žmogus
Vieno pasaulio,
Kaimynas tarp kitų,
Nes mūsų viena saulė,
Vienintelis dangus...
Padangėje čirena vieversys,
Toks pilkas, mažas,
Šaukia pavasarį
Į dirvas, prie kviečių,
Kas sėja, pjauna,
Tam duonos riekę ištiesiau.
Prisimeni, kaip tėvai kūlė,
Tą patį grūdą malė
Ir kepalą žymėjo kryželiu,
Kad ir vaikai užaugę
Mylėtų artimą
Ir neužgautų jo žodžiu, –
Mes – tiktai žmonės,
Palaiminti kitos kalbos,
Ir tokiu paprastu žodžiu:
Gyvenimas
Taikos vardu.
Komentarų nėra: