2015 m. kovo 31 d., antradienis

MačiauUžėjo debesys juodi,
Keli lašai nukrito
Ir vėl prasišvietė dangus,
Išdžiuvo saulėje balutės,
Papurtė žvirblis sparnelius
Ir sučirškė nutūpęs ant šakos:
– Labas rytas!
Maži mano draugai –
Visada po langais,
Pastogėje vaikus augina,
Žinau, kad niekur neišskris,
Nes čia – gimtinė.
Surankioja iš sodo
Blogį nuo žiedų,
Kasdien palinksmina,
Tarsi vargo nežino,
Kada kojelės šalo, –
Basas mano žvirblis...
Prisiminiau metus,
Kada ir sniegas krito,
Dar braidžiojau ir per pusnis
Velykų rytą.
Jis čirškė ir tada
Jau nuo ankstyvo ryto:
Velykos!
Mačiau jo kiaušinius –
Jie gražūs netgi nedažyti,
Tik tuo ir giriasi
Mažytis...
Komentarų nėra: