2013 m. birželio 2 d., sekmadienis

ŠeimaGera, kada yra tėvelis,-
Mažieji sėdasi ant kelių
Ir laužia iš vienos riekės,
Suvalgo trupinius,
Nušluoja ranka stalą,
Į delną sukasa paskutinius,
Tada tik išberia paukšteliui,
Kuris prižiūri ir savo vaikus.
Bėga į kiemą,
Kur sėdi senelis
Ir seka pasakas senas,
Patikrintas gyvenimo,
Vaikaičiai kurs naujas,
Įpins po žiedą
Nuo visų smėlio kalnelių,-
Kol akys mato,
Tol ir pasakos gyvens...
Kaip gera,
Kai vaikučiai turi mamą,
Močiutę prie kelelio,
Iš kur atiteka gėrio upelis,-
Ilgai jis atminty sruvens...
Oi, dar yra ir sesės -
Saulė, žemė;
Brolis - dangus,
Kurie nesens...
Komentarų nėra: