2013 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

Kelionėje


Eilinį kartą
Džiaugsmo ašara pražydo:
Aš - mokytoja,
O tu – mokinys;
Tai pasaka graži,
Kuri dar guli stalčiuje
Ir dar neužrašyta,
Kaip eina susikibę du:
Aš – mokytoja,
O tu – mokinys.
Pavasario balsai“ -
Nemirštantis Maironis,
Ant stalo jau ne popierius,-
Kiti laikai,
Kiti balsai,
Bet ta pati kelionė
Per pievas žydinčias,
Kai susitinkame:
Aš – mokytoja,
O tu - jau mano mokinys.
Užaugo medžiai,
Sužaliavo kloniai,
Prie tako ošia
Jau kiti beržai;
Žiūrėkite, kaip eina
Broliai milžinai
Į tą pačią kelionę,
Kur mokytojai
Ir jų mokiniai.
Komentarų nėra: