2013 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

Brangi dienaVirš galvos debesėlis;
Jį lydime ir klausiame:
-O kas viršum tavęs?
Jis mato dar plačiau -
Tai saulė ir žvaigždynai
Ir neaprėpiamas gyvenimas...
Senovės žmonės
Lenkėsi dievams,
Kurie juos saugojo,
Kas atnešė vandens
Į mūsų žemę...
Bijodami ugnies,
Vis kūrė aukurus
Ir palydėjo vakare
Didžiulę saulę ir mėnuliui meldėsi...
Kokia brangi gyvybė,
Kurią tik vienas dievas davė;
Jis virš visų -
Toks neaprėpiamas,
Bet jaučiamas gyvenimas...
Tai mūsų laikas,
Trumpas pagal saulės kelią.