2013 m. birželio 26 d., trečiadienis

Gyvenimo piligrimaiDega laužai
Ir akys dega,
Šaukia širdis
Ir laisvė šaukia,-
Kalnai tokie aukšti,
Kad debesys atsiremia
Ir šoka, šoka,
O saulė jau į vakarą
Ramiai nuskendo,
Į vieno šokio ritmą,
Vėjo dvelksmą švelnų...
Iki nakties
Lig paskutiniojo atodūsio
Alsuoja dar gyvenimas...
Daugiau jaučiu,
Negu žinau,
Duok ranką savo,
Pašokime –
Tai paskutinis šokis mano,
Tik nusilenkiame
Ir jau išeiname...


Komentarų nėra: