2013 m. birželio 5 d., trečiadienis

Lietuva ant lavos

Gera gyventi Lietuvoje

Lietuvos veidas -
Gintaro švytėjimas,
Mesvųjų marių
Balta putojanti banga,
Kur Nemunas visa galia
Į Baltiją taip lygiai įsilieja,
Kad matosi plačiai
Kaip saulė leidžiasi
Į jūrą grimzdama.
Pas mus nėra ugnikalnių,
Aukštų kalnų uolienų,
Jos atveža keliautojai
Ir daro stebuklus:
Mūsų žemėlapį nupiešia,
Kad susijuntų šalys
Į bendrus dainų garsus...
Lietuvos akys -
Melsvi ežerėliai,
Jų niekas kitas neatstos.Komentarų nėra: