2013 m. birželio 5 d., trečiadienis

Bėk, bėk, žirgeli-Žirge, žirgeli,
Broleli mano,
Kas tave girdo,
Kas tave šeria?
-Jaunas brolelis,
Skaisti seselė,
Gražiai mokinti
Seno tėvelio.
-Kaip tave veda
Į žalią pievą,
Kur dobilėliai
Baltieji žydi?
-Jaunas bernelis,
Meili mergelė
Motulės austa
Tautine juosta,
Aukso rašteliais
Margai išpuošta.
-Kur tave mokė
Per kliūtis šokti,
Prie šaltinėlio
Staiga sustoti?
-Kas mane girdo,
Tas gerai žino,
Kada iš karo
Broliai negrįžo,
O aš tėveliams
Parnešiau žinią...Komentarų nėra: