2013 m. birželio 17 d., pirmadienis

Rudens derliusSkiriu vaikaičiui Adomui, 
geriausiai baigusiam gimnaziją.

Jeigu rugius žiemkenčius
Jau rudenį pasėjau,
Žiema apklos ir sulaikys
Ne tiktai vėją,
Bet ir stiprų šaltį,
Kuris širdį paliesti
Kitiems sugebėjo,
Gyvenimas - tai geras žemdirbys.
Jau vėl pavasaris -
Žaliuoja, auga žiemkentys,
O duona kvepia laukas,
Kada rudenėja,-
Per Onines visi į vieną pėdą riša,
Savo darbą apdainuoja,
Už stalo pasodinę
Raiko pirmą kepalą,
Pabarsto jį druska,
Pagardina ir kmynais,
Dažo į medum pakvipusį ąsotį
Ir kelias varpas užkiša
Už šventojo paveikslo,
Kurį padarė dievdirbys -
Dabar žiema jau nebaisi.

Komentarų nėra: