2013 m. birželio 10 d., pirmadienis

Ralio...Mūsų žemė,
Žemynėlė
Auga, kyla
Su saulele,
Eina miego
Su žvaigždelėm...
Mėnuo kviečia
Saldų sapną
Nuo kalnelių,
Tų smėlėtų,
Apraudotų, pamylėtų,
Kurie kalba
Ir dainuoja
Vieną giesmę
Čiulbuonėlių...
Rieda mintys
Į pakalnę,
Kad prikeltų
Skaisčią saulę...
Kam ją debesys
Uždengia?
Žeme, žeme,
Žemynėle,
Surink žodžius brolužėlių,
Jaunų seserėlių,
Kad prikeltų
Senutėlius,-
Paklausytume dainelių
Mūsų artojėlių,
Mažų piemenėlių...
Ralio, ralio, ralio.Komentarų nėra: