2013 m. birželio 22 d., šeštadienis

Ir man, ir tauKada susisukau
Iš karklo sau dūdelę,
Labai maža buvau,
Dar skamba nuo tada dainelė
Ir sau, ir tau...
Girdžiu ir volungę,
Girdžiu ir širdį savo,
Girdžiu kiekvieną garsą
Prie gyvenimo upelio,
Ką kalba svyrantis žilvitis,
Ir man, ir tau...
Prisimenu ievų baltas puokštes,
Beržo sulos ištryškusį lašelį
Ir girdau sielą
Sau ir tau...
Taip skamba visos sutartinės -
Brangiausia, ką mes turime,
Prie bendro stalo,-
Kaip duoną kasdieninę
Ir man, ir tau...
Skambėk, gyvenimo varpeli,
Ir girdyk pievą,
Mišką žalią,
Net baltą sniegą,
Kai galva nubąla
Ir man, ir tau...
Komentarų nėra: