2018 m. kovo 9 d., penktadienis

Vakaro saulė
Nekalbėsiu žodžiais,
Kuriuos perskaičiau
Iš knygų...
Jie – tiesa,
Betgi kitų, ne mano,
Ten nėra manęs,
Jokių dėmių ant mano pirštų,
Kada juos rašė,
Ten nėra.
Kalbu apie žvaigždes,
Beribį dangų ir kūrėją,
Jo galia – amžina,
O aš – kibirkštėlė,
Kai mane užpūs
Atklydęs vėjas,
Suglaus rankas
Ir akys užsimerks,
Skaitys žodžius vaikai,
Tik jie bus liudininkai,
Kad buvau ne veltui
Į šį gyvenimą atėjusi,
Bet niekas nepakartos
Ir mano žodžių,
Be manęs.


Komentarų nėra: