2018 m. kovo 11 d., sekmadienis

Literatų gatvės žymės
Nuo pirmos demokratijos laikų
Valdovai meną rėmė
Jausdami kūrybos
Ir jų pačių sėkmę,
Per pirmas giesmes
Ir knygų puslapius
Buvo išaukštinti ir žygiai
Paties dainiaus Odisėjo.
Prisimename K. Donelaitį,
Antaną Baranauską,
Kitus šviesuolius tuo laiku,
A. Strazdo liūdną giesmę,
Visiems jiems turime paminklus
Dar ne vienoje vietoje.
Visų tautos šauklių nesuminėsiu,
Nes raštas šimtmečius jau siekia,
Kiek gimė ir naujų poetų,
Knygų lentynas pildo
Atmintis ir siekiai,
Kad Literatų gatvėje
Rastųsi daugiau vardų,
Bet čia jie patys tik įrašo
Savo žodį tiesų.Komentarų nėra: