2018 m. kovo 17 d., šeštadienis

Ledokšniai traška
Rudenį ir pavasarį
Einu per traškų ledą,
Girdžiu ir tuos pačius garsus,
Tarsi po kojom
Krebždesys ir slenka
Pamažu žemyn pernykštis
Rudas lapas…
Nuo pat mažens matau,
Kaip žemė šneka
Po skaidriu ledu,
Pakyla ant žolės
Mažytė skruzdėlė,
Nuo polaidžio išsigelbsti…
Nutirpsta ledas
Saulei patekėjus
Einu palikdama pėdas,
Kur iškentėjęs žolynėlis
Keliasi.

Komentarų nėra: