2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis

Balta branda
Aš – debesėlis baltas,
Pasiruošęs skristi,
Silpno vėjelio pasiilgau,
Kaip savo vaikystės...
Nubėgo, nulingavo
Mano dienos,
Pralenkiau jaunystę
Ir pamačiau save
Ant žydinčios šakos,
Pumpuro svarstyklėse…
Baltas apšviestas mėnuo,
Balta žuvėdra,
Gulbė tvenkiny,
Jame žvaigždės atsispindi,
Tylu, ramu širdy,
Lyg vanduo teška,
Girdisi...
Balta mano branda,
Kaip seniai įmerkta ir palikta
Seno kaimo
Svirtis.Komentarų nėra: