2018 m. kovo 2 d., penktadienis

Didžiojo Penktadienio valioje
Ne toks jau paprastas
Žmogaus gyvenimas ant žemės,
Kai iki dangaus – labai toli,
O dieviškos šviesos
Ragaujame iš saujos,
Kaip ir kiekvienas mirtingasis,
Kas dieną kaunamės,
Kad būtų dangaus vartai
Plačiai atverti...
Kas čia jau perbrenda
Per juodą pragarą,
Skaistykloje pailsi,
Kai atsiskaito su žeme,
Pažemintas ir apibartas
Save susiranda
Ir prisiglaudžia Dievo glėbyje.
Kas baimę sėjo,
Kito skausmo neišklausė,
Turėtų būti nubaustas,
Už savo nuodėmes ten atsakys.

Komentarų nėra: