2015 m. gegužės 15 d., penktadienis

Viena akimirkaPrabudino saulutė
Ankstų rytą,
Paukščiai čiulba,
Rasa nukrito
Nuo siūbuojančios smilgos,
Pro jos viršūnę –
Tokia dangaus mėlynė,
Du debesėliai sukasi
Viens kitą apsikabinę...
Pievoje pienių šokis,
Pirmuosius parašiutus
Pučia vaikas,
Juokiasi...
Gražus akimirksnis,
Kiekvienas gurkšnis – kasdienybė,
Kiekvienas žingsnis –
Tik į amžinybę...
Komentarų nėra: