2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Čia pat...Čia pat, už nugaros,
Sušvilpė lyg audra
Ir bėgi pasilenkęs,
Nes dar prisimeni kulkas
Ir pamestą ant kiemo
Sviedinį patrankos...
Tada nesprogęs liko,
O būtų gyvybes nusinešęs,
Daug mūsų brolių nesugrįžo,
Atgulė po priešų tankais...
Čia pat, jau prieš akis,
Tūkstančiai žūsta
Nuo moderniausių ginklų,
Bet nukala naujus,
Kurie šienauja žmones,
O ne žalią žolę,
Pievoje palinkusią...
Čia pat, prie mūsų šalies,
Čia pat, už nugaros,
Čia pat, jau prieš akis,
Pro karo dūmus
Verda debesys...Komentarų nėra: