2015 m. gegužės 12 d., antradienis

Paliesk...Rytais prakalbinu varnėną,
Per dieną prie jo inkilo budžiu,
Nelieskite manęs,
Kai dangus giedras,
Renku giesmei žodžius...
Žiūrėk, alyvos žydi,
Jos turi tiek žiedų
Ir spalvos susiliejusios
Su mėlyna padange,
Kurią regiu...
Bitė kaštoną lanko,
Jo žvakė – prieš mane, –
Nesu marga plaštakė,
Neliesk manęs...
Gegutė užkukavo
Su tuščia kišene,
Neišsigandau – juk turtas mano
Tik širdyje...
Suskaičiavau, kiek skyrė metų
Gegutė, be vaikų,
Žinau, ką ji patyrė, –
Tiek skausmo neturiu.
Ne vakaras, tik baimė
Sekioja iš paskos,
Kad toks trumpas pavasaris, –
Kaštonas visas žalias
Su žvake plaukuose...
Dabar paliesk.Komentarų nėra: