2015 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Tikrasis ryšysTyla tarsi upelis
Teka per pasaulį,
Vaikučių juokas
Smelkiasi į širdį,
Prie motinos krūtinės
Glaudžiasi kiekvienas
Ir stebuklingą garsą
Priima kaip savąjį...
Ilgai ilgai vaikystė
Vėju skamba
Ir motinoms gėles
Dar neša ir jaunystėje,
Seni yra laimingi,
Kada motinai šukuoja plaukus,
Kiekvieną mielą žodį
Per dainas pažįstame...
Gražiausiais rūbais
Motinos vaikus aprengia
Ir dangaus juosta
Juos kas dieną vysto...
Jeigu galėtų motina,
Vaiką aukštai pakeltų,
Kad angelai jį saugotų,
Kasdien matytų.


Su motinos dienaKomentarų nėra: