2015 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Prie pergalės aukuroAnt milijonų žuvusių
Pergalės aukuras kūrenasi,
Iš kraujo lašų upė
Daug metų ta pačia vaga sruvena.
Likę gyvi su nuoskauda gyvena,
O vis naujus vardus
Ant marmuro lentos užrašo...
Ar paprastas žmogus
Kada norėjo karo?
Skaičiuojamos vis aukos,
Nors ir taikoje
Daug metų žmonės pragyveno.
Kas vėl pakėlė ranką
Prieš moteris, vaikus, senus
Ir skleidžia neapykantą
Per visą žemę?
Tie skaičiai – nebyli lenta,
Tarsi didžioji matematika...
Kur užrašys raides
Ar baigsis kada keršto aidas?
Užteks kelioms kartoms
Juodos lentos,
Jei vietos neužteks,
Galbūt šalia statys kitas,
Rašys ir vėl rašys,
Deja, ne pergalę,
Tik pavardes.

Komentarų nėra: