2015 m. gegužės 26 d., antradienis

Kaimo piemenysMes – kaimo piemenys,
Pievose vartėmės,
Ant kupetos užkopę,
Lyg ant aukšto kalno,
Gėrėjomės miškais,
Gegutės vaikus gaudėme,
Kur ji kukavo,
Būdavo viskas gerai...
Išjojome žirgais
Pasižvalgyti po pasaulį, –
Kaip žemėje, taip danguje, –
Šešėliuose – tik debesų pulkai,
Balti ėriukai ganosi,
Lyg paties aukščiausiojo
Mums pasiųsti,
Kad grįžtume į kaimą,
Kur baltos gulbės plaukia
Ir varlinėja pakrantėmis gandrai...
Prieš akis – kalnas;
Kopiame ir atgal leidžiamės,
Nes Laimės žiburys aukštai,
Kada pasieksime,
Uždegsime kaip aukurą balaną,
Kad protėviai matytų
Iš anų laikų,
Apšviestų mūsų žemę
Ir žemai...Dailininko Ipolito Stonio darbas ir fotoKomentarų nėra: