2015 m. gegužės 27 d., trečiadienis

Nuo žemės pasikėlusIš kur atėjome,
Ten ir išeisime,
Iš žemės grumsto
Sukurtas žmogus,
Į žemės gelmę pasinėrusį
Gali prikelti tik dangus.
Pražystame, kaip ieva
Ar kvapnus šermukšnis,
Nupurto vėjas rudenį lapus,
Raudonos uogos dega
Visą ilgą žiemą
Ir žalios pušies žvakės spingsi
Ant geltonų smėlio kalvų...
Vakaro maldą sukalbėjau
Ir užmigdžiau vaikus,
Tada pro langą pažiūrėjau
Gražiausia žemė keliasi
Su ryto vyturėliais,
Kur džiaugsmo, meilės,
Atradimų buvo valandų,
Tik man skirtų.
Oi, koks gilus dangus,
Kaip žvaigždės kažkur skrieja,
Viena nukrito nuo skliautų,
Ten ir sugrįžta vėlės
Po žemiškų vargų...
Naktis, tylu, ramu.
Komentarų nėra: