2015 m. gegužės 3 d., sekmadienis

Bendra mūsų šventėAteidami į šį pasaulį
Tarsi netyčia ištariam
Pirmus garsus,
Tai sveikinimas mamai,
Žemei, saulei,
Tėveliui, kuris laukia
Ir ilgam kviečiasi
Jau į tikrus namus.
Nejučia ir užaugame
Girdėdami paukščių balsus,
Su jų garsų simfonija
Pažįstame pasaulį,
Suvokiame, koks jis nuostabus.
Gera valia – tai šiluma,
Sujungianti su žeme dangų,
Šeima – gyvenimo prasmė,
Brangiausias turtas,
Kas yra pas mus.Komentarų nėra: