2015 m. gegužės 22 d., penktadienis

Vakaras
Einant pavargsta kojos,
Bet tas kelias mielas,
Pailsi atsisėdęs ant akmens
Arba palinkusio medžio kamieno
Ir gera širdyje, kad keliavai...
Pavargsta rankos prie darbų,
Bet atsitiesia nugara
Ir pažiūri š dangų, –
Koks gražus vakaras
Tau prieš akis,
Nes tik dabar nurimo vėjas,
Lakštingala prašneko,
O rankos už galvos,
Kada saulėlydį stebi...
Pailsta akys, bet jauti,
Kaip snapu liečia vandenį
Baltoji gulbė,
Bėga ratu gyvybė,
Dvi saulės nardo vandeny,
Trečia – tavo širdis,
Kai ji pails, užmerksime akis...


Komentarų nėra: