2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Saulės ratu

Saulutė prikelia kas rytą
Gėles, paukščius, vaikus
Naujam gyvenimui
Ir viską, ir visus,
Kas nuostabu ant žemės.
Palaisto rasos lašeliu,
Iš balto debesėlio
Vandenėlį semia,
Žiogai pagroja smuikeliu
Ir padėkoja saulei.
Mažam gėlė – namai,
Dievo karvutė maisto susiranda,
Nuo šalto vėjo slepiasi
Ir po žaliu lapu,
Vaikučiams rodo kelią
Tiesiog – į saulę.
Užmerkia vakaras akis,
Ilsisi paukščiai ir vaikai
Ir gėlės užsimerkia...
Labanakt, saule.


Komentarų nėra: