2015 m. vasario 28 d., šeštadienis

Šviesos vitražai
Viso gyvenimo reikėjo,
Kad atskristų paukštė;
Į sielą dabar leidžiasi lengvai
Ir kalba širdies balsas
Apie miške lizdus,
Dirvone vyturėlį pilką,
Kuris pasislepia nuo pikto,
O danguje – ramus, saugus...
Visų žodžių nereikia,
Pasirenku gerus,
Kurie apsaugo mažą,
Guodžia vaiką,
Palaimina nuliūdusius,
Senatvėje silpnus...
Viso gyvenimo reikėjo,
Kur visko buvo – džiaugsmo
Ir akmenų sunkių,
Kuriuos pakėliau,
Naujos dienos šviesoj
Pavasario alsavimą jaučiu.

Komentarų nėra: