2015 m. vasario 21 d., šeštadienis

Pasaulio žmonių šauksmas


Prano Baliukos foto


Ar visada mes turime jėgų
Prieš vėją atsigręžę šaukti,
Kad matome laivelį skęstantį
Toli toli nuo kranto,
Kaip jam ištiesi ranką,
Jeigu niekas šalia jo neplaukia,
O vienas pats jis švyturio neranda...
Kiek mūsų žemėje
Paguodos laukiančių,
Kiek be pastogės, be tėvų vaikų,
Vandens negaunančių?
Didžiausia neganda – žmonijos skurdas.
Kas pastatys naujus laivus
Ir apraudos paskendusius?
Kol galime, tol šaukime,
Gal atsilieps nelaimėje.

Komentarų nėra: