2015 m. vasario 18 d., trečiadienis

Meilė išaukštinaTikroji meilė – jaudulys,
Noras pasiekti dangų;
Dievo malonė,
Kai šalia žmogus,
Kuris tave išaukština.
Jei slegia ilgesys,
Kai durys užsidaro,
Praveri langą ir matai,
Kur eina laimė,
Seki žingsnius, girdi
Dar tylų aidą, –
Ten čiulba volungė prieš lietų,
Lakštingalą pažadina...
Toks tyras garsas,
Skinda iš labai toli
Ir atsišaukti verta...
Oi, bėgu nuo minčių,
Kurios šešėliais apipintos,
Nevertas tas žmogus
Nei pagarbos, nei meilės,
Kuris pasiūlo tamsą, –
Jo takai veda tik į gilią prarają
Ir sykiu nori kitą nusitempti...

Komentarų nėra: