2015 m. vasario 7 d., šeštadienis

Įžymios nepriklausomybės datosProf. Antanas Tyla


Daug buvo datų,
Kada kilo Lietuva,
Kai gynė savo laisvę
Kardu ir krūtine
Ir ašaromis laistė,
Tartum gėlę.
Viena istorija,
O kiek vardų,
Kiek didvyrių užaugo, –
Derlinga mūsų žemė
Gal nuo pačių kraujo...
Nusilpsta kiek ranka
Ir priešas jau kapoja:
Genėja gimines,
Namus atiminėja,
Praranda žmonės žemę,
O atmintis gilėja.
Užgrobia turtą,
Bet lieka dar kalba,
Kuri maldaknygėse, giesmėse,
Lietuvio dainos lūpose
Dar gyvos liko ir skambėjo.
Nelaisvės pančiai keitė grandines,
Kol šimtmečiai praėjo,
Bet vėl pakilome iš pelenų
Atkūrėme Pilėnus.
Grūmoja juodi debesys,
Šalčiausi iš Rytų,
Nes baltai ir prie jūrų
Už laisvę Lietuvos
Galvas padėjo;
Nepriklausomybė – ne tik dovana,
Bet atpildas kūrėjo.


Vasario 16 minėjimas Signatarų namuose
Komentarų nėra: