2015 m. vasario 22 d., sekmadienis

Prie jūros
Pušelė jūrai atsivėrė,
Verkdama kalbėjo,
Geltonais gintarais
Bangas aplaistė
Ir spygliuose sugniaužė
Baltą smėlį, –
Žinojo ir kentėjo,
Nes taip trumpi
Šie laimės žybsniai,
Meilės pažadai,
Ant kaklo liko
Gintaro lašai.
Vėjas nupustė,
Bangomis užpylė,
Akmenėlius nugludino
Ir papuošė žaliai,
Paslydo basos kojos, –
Ant jų – glitūs maurai...

Komentarų nėra: