2014 m. spalio 8 d., trečiadienis

Paskutiniai žiedaiLineliai žydi – jie aukščiau,
Kitas gėles pranokę,
Įvairios spalvos pinasi,
Gležni žiedai iki rudens
Pasėja savo vaikelius,
Išdygsta vis kitokie...
Ruduo, lyja lietus
Ir prausia lino žiedą,
Jis primena ir darželius,
Motulės balsą dar iš praeities,
Kai jo klausausi,
Tyra ašara nurieda...
Oi, lineliai, čia – ne tie,
Kur sėjo į dirvoną,
Kurie pražydo mėlynai,
Drobę išaudė sesė ploną...
Ant staltiesės baltos
Išsiuvinėjo ir našlaitę,
Kad būtų atmintis ilgai
Nuo sesių broliams,
Senai motinėlei,
Tėvui.


Komentarų nėra: