2014 m. spalio 4 d., šeštadienis

Gulbės sugrįžo
Gėriuosi tėviške,
Jinai nepaprasta,
Iš pasakos atėjusi...
Pamirškime skriaudas,
Našlių raudas,
Našlaičių ašaras
Ir brolių kerštą Žilvinui...
Dvi gulbės plaukia
Negiliame tvenkinyje,
Savo namais ir duona
Su antimis dalinasi,
Iš vienos nendrės susuka gūžtas
Ir išperi delfiną...
Šis plaukia į marias,
Banginį pamaitina,
Nuskynęs baltą ir kvapnią leliją
Pasiperša undinei...
Vestuvinė puota,
Dainos ir šokiai bangose,
Jiems antrina kaimynai,
Kas gi to nežino,
Sugrįžta jų daina
Vėl į gimtinę...
Mojuoja rankomis vaikai:
Gulbės sugrįžo!
Komentarų nėra: