2014 m. spalio 14 d., antradienis

Atminties takeliai

Čia šiandien saulės
Spindulys nukrito,
Nusišvietė dangus,
O šviesos strėlė atvedė,
Kur augo ir mano vaikai,
Vilniaus kalneliai
Aplink Neri, oi, aukšti...
Šiuo takeliu bėgioja ir vaikaičiai,
Bet ne visa čia mūsų giminė:
Kažkur kita gimtinė
Melsvo ežero pakrantėje,
Kryželiai likę – atmintis,
Kur mūsų tiktai negyventa...
Maldaknygė, rožančius,
Žodžiai maldos iš ten,
Nuo Anykščių...
Vartysi knygos puslapius,
Iš Anykštos vandens pasemsi,
Nuprausi veidą ir Šventojoje,
Pasiklausysi ten varpų
Ir bėgsime į laiką
Su saulės spinduliu kartu...
Visur šį rudenį jauku.Komentarų nėra: