2014 m. spalio 29 d., trečiadienis

Neteisk
Didžiausia motinos svajonė
Nuo pirmo riksmo
Lydėti per gyvenimą vaikus,
Parodyti pasaulį
Naujam žmogui,
Tarsi pavasario žydėjimą,
Nuprausti veidą,
Į ežero bangas,
Drauge pamerkti kojas,
Klausytis volungės, lakštingalos
Ir vieversio giesmių;
Sulaukus lapų krentančių
Rašyti testamentą
Savo vaikams su priesaika:
„Aš tavimi tikiu,
Pakelsi naštą ir vargus,
Kuriuos gyvenimas uždėjo,
Augink dabar savo vaikus,
Neteisk savęs, nuteis kiti,
Kuriems tu nesvarbus.“

Komentarų nėra: