2014 m. spalio 8 d., trečiadienis

Dunojus ir NemunasMes – tarsi visi vienos
Upės vaikai,
Kuri sujungė daug širdžių:
Per Jonines vainikai plaukia
Iš daugelio kalbų ir daugelio dainų
Tie žodžiai susišaukia...
Nuo Baltijos melsvos
Ir Nemunas banguoja,
Tarsi šalia, viena vaga,
Palei kitos krantus žingsniuoja...
Kai plaukia debesys aukštai,
Jie mato dvi upes, kaip dvynes,
Panašūs papročiai,
Panašios mūsų giesmės,
Nes duotos iš aukščiau,
Kad artimus užjaustume...
Vieni džiaugsmo karoliai,
Geltoni gintarai, nuo vienos jūros,
Kitos link – Juodosios,
Viena malda senolių,
Kad sėstume prie staklių,
Lyg prie vieno stalo,
Išaustume net rankšluostį visiems,
Patiestume tenai, kad šluostytų,
Jei ašara nubyra
Į upę Dunojaus.Komentarų nėra: