2014 m. spalio 10 d., penktadienis

Kol gyvenu
Kiekvienas laisvas paukštis
Maisto susiranda,–
Pieva žalia, dirva juoda;
Išdygsta grūdas ir subręsta,
Gyvybė šaukia:
„Gyvenu!“
Jauną medelį saulė kelia,
O seną vėjas laužia,
Išrauna iš šaknų,
Nuvirsta senas kelmas
Ir prašo jauno:
„ Pakelk, nes pats nebegaliu.“
Mes – paukščiai,
Žemė, medžiai saulėje,
O vėjas lanko, laužo
Į dangų ištiestas rankas
Senų.

Komentarų nėra: