2012 m. lapkričio 27 d., antradienis

Viską turiu

Dėkoju, žeme, tau,-
Išmokau aš tave matyti,
Išmokei suokti
Vyturių giesmes,
Išvydusi sraunų upelį
Su juo imu raivytis
Pro kalnus į upes...
Paparčio žiedą nuraškyti
Nuo lapo apačios,
Iš beržo vidurio sulos
Kas dieną atsigerti
Tavo užgimstančios aušros.
Dėkoju, saule, tau dėkoju,
Kad pakėliau galvą
Ir debesį aukštai matau,-
Jis slenka ir grūmoja,
Vėl šypsosi ir moja,
Kad skristume toliau...
Dėkoju tau, Vakare,
Mano meilės deive,
Kad vieną beržą pamilau...

Komentarų nėra: