2012 m. lapkričio 24 d., šeštadienis

Ačiū, Lietuva
Kur tu mane nuneši,
Bėras žirge,-
Be kamanų,
Be kraičio skrynios,
Be jokių turtų,
Nes aš jų neturiu...
Tik su lietuviška tarme
Aukštaitiška užgimusią,
Su rankšluosčiu
Tau vis kelius braukiu,
Tai vėl nušluostau ašarą
Ir į tą pačią dedu skrynią
Savo žodžius -
Mažuosius vaikelius...
Kur paguldysiu galvą
Be savo gimtinės,
Kas atpūs dūmą
Iš gimtų namų?
Kas priraškys gėlių
Ant smėlio kauburėlio
Iš tėviškės laukų,
Kas gi užkels
Vienintelius vartus?
Tik mano Lietuva,
Mano Tėvynė,
Pagirdys vandeniu šventu.
Komentarų nėra: